Bundll maakt een succes van sponsoring!


Waarom Bundll Sponsorbeheer?

Veel verenigingen lopen onnodig sponsorinkomsten mis. Bijvoorbeeld doordat hun overzicht met sponsorafspraken niet compleet is. Of omdat er veel kennis verloren gaat als belangrijke vrijwilligers stoppen bij de sponsorcommissie.

Daarnaast hebben vrijwilligers vaak maar weinig tijd over voor relatiebeheer en het werven van nieuwe sponsoren. Dit komt omdat zij bijvoorbeeld vaak onnodig veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste informatie, het opstellen van nieuwe contracten of factureren. Dit gaat ten koste van het enthousiasme van deze vrijwilligers, en daarmee van de sponsorinkomsten van de vereniging.

Dit willen wij voorkomen! Met Bundll Sponsorbeheer willen wij het de vrijwilligers van uw sponsorcommissie zo gemakkelijk mogelijk maken. Zodat zij hun tijd en energie kunnen steken in relatiebeheer en acquisitie.

Meer sponsorinkomsten met Bundll Sponsorbeheer

Bundll Sponsorbeheer levert jullie vereniging op de volgende 7 manieren extra sponsorinkomsten op:

Voordelen van Bundll Sponsorbeheer