Bundll maakt een succes van sponsoring!


Turbulente sponsortijden

7 maart 2014

Het zijn roerige tijden op het gebied van sportsponsoring. Gister werd bekend dat een belangrijke sponsorafspraak voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond op het laatste moment is afgeketst. Een enorme financiële strop voor de KNKB. De Kaatsbond is echter niet de enige die het momenteel moeilijk heeft met sponsoring.

Ondanks alle Olympisch successen is het ook in de schaatswereld een turbulente tijd op het gebied van sponsoring. Grote sponsoren TVM, BAM, Activia en Liga hebben allemaal aangegeven te stoppen als schaatssponsor. En ook de sponsorinkomsten van SC Heerenveen dreigen fors terug te lopen volgend seizoen. Dit maakte Wim Dijk, bestuurslid Commerciële Zaken van SC Heerenveen onlangs bekend.

Daarnaast zijn er veel amateurverenigingen die worstelen met sponsoring. Sponsorinkomsten zijn erg belangrijk voor een sportvereniging, maar tijd en energie van vrijwilligers is vaak schaars. Zij kunnen de sponsoring daardoor niet zo professioneel aanpakken als de topsport. Hierdoor lopen veel verenigingen regelmatig sponsorinkomsten mis.

De Friese ondernemers Harold Dijkstra en Henk Jan Broersma willen sportverenigingen daarom helpen om een succes te maken van sponsoring. Op basis van eigen ervaring in verschillende sponsorcommissies stelt Dijkstra dat verenigingen vaak onnodig sponsorinkomsten mislopen. "Door een gebrek aan tijd en overzicht komen vrijwilligers er vaak niet aan toe om alle sponsorkansen te benutten en ontstaan er misverstanden", aldus Harold Dijkstra. Om de sportverenigingen hierbij te helpen heeft hij daarom Bundll bedacht, een online dienst voor sponsorcommissies (www.sponsorbeheer.nl). Bundll biedt vrijwilligers overzicht en gemak, zodat zij hun tijd goed kunnen besteden en op tijd in actie kunnen komen.

De huidige turbulente sponsortijden zijn een goed moment voor bezinning. Er wordt gezocht naar nieuwe sponsoren en nieuwe proposities. Ook een sportvereniging kan hier direct mee aan de slag. Een goede basis is daarbij een belangrijke eerste stap om een succes te maken van sponsoring.

Terug naar al onze nieuwsberichten